Manex, interimmanagement, programmamanagement, projectmanagement, interim, programma, project, management, expertise, interimmanager, interimmanagers, manager, interim-manager, interim-management, interim-projecten, crisismanagement, schaduwmanagement, schaduwmanager, schaduw-manager, managementteam, interimopdrachten, intervisie
Logo Manex, management expertise

  Homepage

 
    foto homepage Manex Management Expertise is de toegevoegde waarde van Manex:
de benodigde expertise die de klant (tijdelijk) niet beschikbaar heeft.
Gedurend de opdracht wordt hiernaar steeds gekeken:
levert Manex nog steeds voldoende toegevoegde waarde en heeft
de klant die expertise nog steeds nodig.
  Interimmanagement


 

foto interimmanagement

Informatie over Interimmanagement.
Met schema Interimmanagement, programma, projecten en management continium.

Zie Manex Flash website - homepage > Interimmanagement

    Intake  
    foto intake

Informatie over Intake
Intake gesprek voor het zoeken naar een interim-manager.

Zie Manex Flash website - homepage > Interimmanagement > Intake

    Schaduwmanagement  
    foto schaduwmanagement

Informatie over Schaduwmanagement
Schaduwmanager en Interim-manager

Zie Manex Flash website - homepage > Interimmanagement > Schaduwmanagement

  Programmamanagement
    foto programmamanagement

Informatie over Programmamanagement
Manex levert expertise op het gebied van het besturen van grote en complexe programma's

Zie Manex Flash website - homepage > Programmamanagement

    Business Case  
    foto business case

Informatie over Business case
Business Case bevat de kosten en de verwachten baten van alle activiteiten.
Met Cash Flow Chart.

Zie Manex Flash website - homepage > Programmamanagement > Business Case

    Programmaplan  
    foto programmaplan

Informatie over Programmaplan
Business Case bevat de kosten en de verwachten baten van alle activiteiten.
Met Cash Flow Chart.

Zie Manex Flash website - homepage > Programmamanagement > Programmaplan

  Projectmanagement
    foto projectmanagement

Informatie over Projectmanagement
Manex levert expertise op het gebied van voortgansbewaking, risico-management en het aansturen van heterogene teams.

Zie Manex Flash website - homepage > Projectmanagement

    Plan van aanpak  
    foto plan van aanpak

Informatie over Plan van aanpak
Het plan van aanpak geeft aan hoe de middelen worden ingezet om het doel te bereiken.

Zie Manex Flash website - homepage > Projectmanagement > Plan van aanpak

    Monitoring en control  
    foto monitoring en control

Informatie over Monitoring en control
Monitoring van de voortgang met schema.

Zie Manex Flash website - homepage > Projectmanagement >
Monitoring en control

  Speciaal
    foto speciaal

informatie over Speciaal
Manex beschikt over Management Expertise om uw bedrijf te helpen.

Zie Manex Flash website - homepage > Speciaal

  Downloads
    foto downloads

informatie over Downloads
PDF brochures downloaden over Manex algemeen, Interim, Programma, Project en Cashflow.

Zie Manex Flash website - homepage > Downloads

  Voorwaarden
    foto voorwaarden

Informatie over Voorwaarden
Voorwaarden van Manex, Management Expertise.

Zie Manex Flash website - homepage > Voorwaarden

  Referenties
    foto referenties

Informatie over Referenties
Referenties van Manex, Management Expertise.

Zie Manex Flash website - homepage > Referenties

  Contact
    foto contact

Informatie over Contact
Contact opnemen met Manex, Management Expertise.

Zie Manex Flash website - homepage > Contact